BOARD OF MANAGEMENT

Our school is under the patronage of the Catholic Diocese of Meath. The Bishop of Meath names two members of the Board, one to act as Chairperson. The school Principal sits on the board as well as one other staff representative. Two representatives are elected on behalf of the parents/guardians, one male and one female. These six representatives agree two community representatives to sit on the Board. Every Board lasts for a term of 4 years.

Board of Management 2015-2019

ORLA UÍ SHÚILLEABHÁIN

Cathaoirleach

AN TATHAIR DECLAN KELLY

Ainmniúchán an Easpaig 2 (iar-thuismitheoir)

RÓNÁN MAC GIOLLA RUAIDH

Príomhoide / Runaí

AILBHE FURLONG

Ainmniúchán na Foirne

STUART HILL

Cisteoir

MIA UÍ CONGHAILE

Ainmniúchán na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí 2

MÁIRE UÍ NÉILL

Aontaithe ag an 6, iarrta ón bPobal 1

LIAM Ó CATHÁIN

Aontaithe ag an 6, iarrta ón bPobal 2