BORD BAINISTÍOCHTA

Tá an scoil faoi phátrúnach Easpag na Mí agus ainmníonn an t-Easpag beirt don bhord, duine acu ina Chathaoirleach. Bíonn an Príomhoide ar an mBord agus ainmniúchán eile ón bhfoireann teagaisc. Toghtar beirt eile ó thuismitheoirí /chaomhnóirí na bpáistí, fear agus bean. Bíonn sé de dhualgas ar an seisear sin aontú i leith beirt eile ón bpobal. Maireann gach Bord Bainistíochta ceithre bliana.

Baill den Boird Bainnistíochta 2015-2019

ORLA UÍ SHÚILLEABHÁIN

Cathaoirleach

AN TATHAIR DECLAN KELLY

Ainmniúchán an Easpaig 2

RÓNÁN MAC GIOLLA RUAIDH

Príomhoide / Runaí

AILBHE FURLONG

Ainmniúchán na Foirne

STUART HILL

Cisteoir

MIA UÍ CONGHAILE

Ainmniúchán na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí 2

MÁIRE UÍ NÉILL

Aontaithe ag an 6, iarrta ón bPobal 1

LIAM Ó CATHÁIN

Aontaithe ag an 6, iarrta ón bPobal 2