Fáilte romhat chuig Gaelscoil na Ríthe Bunscoil lán Ghaeilge Chaitliceach do chailíní agus do bhuachaillí i nDomhnach Seachnaill, Co. na Mí.

Chun clarú linn cliceáil ar an an nasc thuas

Cuireann ár scoil oideachas ar fáil trí mhéan an Gaeilge agus is í an Ghaeilge ár dteanga cumarsáide. Tá an páiste mar chroí lár na scoile agus caitheann siad an lá ag foghlaim ar bhun gníomhach, oideachasúil agus taitneamhach.

Cuirimid fáilte roimh do pháste, is cuma cén cúlra teanga, cúlra sóisialta, creidimh nó náisiúntacht. 

Sár-oideachais i gcroílár an phobail.

Gabhaimid buíochas le na comhlachtaí áitiúla seo as ucht a cuid tacaíochta. Thank you to our loyal supporters for their generosity.

Mol an Oige agus Tiocfaidh Sí!