FOIRM LÉIRIÚ SPÉISE

TÁ FOIRM LÉIRIÚ SPÉISE AR FÁIL ANSEO. 

Ní gá ach é a phriontáil agus a sheoladh isteach chugainn. Caithfear an fhoirm a thabhairt chun na scoile nó a chur sa phost. Cuirfear admháil chugat. Déan teagmháil leis an scoil ar 018259933 mura bhfaigheann tú admháil. Tá foirm léiriú spéise ar fáil sa scoil freisin.