Comórtas Fichelle

D’éirigh go hiontach maith leis an da fhoireann scoile a ghlac páirt i gcomórtas fichelle san Uaimh le deanaí. Ghlac 16 páistí párit ó Ranganna 4, 5 agus 6 agus bhain siad an-taitneamh as an lá. Míle buíochas le Múnteoir Pól as é a eagrú agus le Anne O’Brien as ucht dul in éineacht leo.

Posted in

Leave a Comment