Achainní Bosca Bróg – Christmas Shoebox Appeal

Bíonn tacaíocht iontach againn i gcónaí leis an ‘Achainní Bosca Bróg’ sa scoil. I mbliana táimid chun tacaíocht a thabhairt do charthanacht áitiúil- i.e.’ Soup Kitchen’. Ta an-obair a dhéanamh acusan san Uaimh. Beidh lúcháir mhór orthu bronntanais a fháil uainne i mbliana.
 
Más féidir a seoladh chugainn roimh an 6ú Nollaig le bhur dtoil. Míle buíochas as ucht bhur dtacaíocht!
Posted in

Leave a Comment