Lá Staire

Bhí dhá lá iontach againn sa Ghaelscoil  le déanaí le Mike Moylan agus a chlár speisialta STAIR BEO. Tá Mike ag teacht go dtí ár scoil le 15 bliana anuas!

Read More

Tráth na gCeist

Comhghairdeas lenár bhFoirne Tráth na gCeist a ghlac páirt sa Credit Union Quiz san Uaimh aréir. Bhí bua iontach ag Gaelscoil na Ríthe agus táimid tríd go dtí an chéad babhta eile i mBaile Átha Cliath i mí Márta. Buíochas le Múinteoirí Pól agus Caitríona a d’eagraigh na foirne.

Read More

Ficheall

Comghairdeas lenár bhFoirne Fichille a bhuaigh an dá chomórtas Contae na Mí! Bhí bua iontach ag an dá fhoireann scoile, ceann Rang 5/6 agus Rang 3/4. Buiochas le Múinteoirí Pól & Emer a d’eagraigh na foirne.

Read More

Tom Crean & Rang 3

Bhí Rang a 3 i mbun taighde agus i mbun ealaíne le déanaí. D’fhoghlaim siad neart faoin taiscéalaí Tom Crean agus chruthaigh siad na pictiúir seo.  

Read More

Tráth na gCeist

Comhghairdeas lenár bhfoirne Tráth na gCeist uilig a ghlac páirt i gCorn na Bóinne i Ráth Chairn aréir. Bhí bua iontach againn arís sa chomórtas a bhuamar sna blianta 2010,2011 agus 2018 cheana féin.Chomh maith le sin, tháinig ár bhfoirne sa dara áit,tríú áit agus ceathrú áit as na 26 foirne a ghlac páirt- éacht…

Read More

Comórtas – Seanfhocal an Lae

I mbliana ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do na daltaí pictiúr a dhéanamh, dán nó scéal a scríobh bunaithe ar Seanfhocal an Lae. Déanfar é seo go hiomlán sa bhaile, beidh cead ag daoine fásta cabhrú leis na páistí ach is obair na bpáistí atá ag teastáil uainn! Iairimid na saothair a bheith istigh…

Read More

Seachtain na Gaeilge 2019

Tá Seachtain na Gaeilge faoi lán seol anois agus tá go leor imeachtaí ar siúl an tseachtain seo. Mar go mba mhaith linn na paistí a spreagadh chun níos mó Gaeilge a labhairt, bheadh sé iontach dá labhródh tuismitheoirí cúpla focal agus iad sa chlós (agus sa bhaile!). Inniú bhí Ceist an Lae agus Tráth…

Read More