Bhí dhá lá iontach againn sa Ghaelscoil  le déanaí le Mike Moylan agus a chlár speisialta STAIR BEO. Tá Mike ag teacht go dtí ár scoil le 15 bliana anuas!

Read More

Comhghairdeas lenár bhFoirne Tráth na gCeist a ghlac páirt sa Credit Union Quiz san Uaimh aréir. Bhí bua iontach ag Gaelscoil na Ríthe agus táimid tríd go dtí an chéad babhta eile i mBaile Átha Cliath i mí Márta. Buíochas le Múinteoirí Pól agus Caitríona a d’eagraigh na foirne.

Read More

Comghairdeas lenár bhFoirne Fichille a bhuaigh an dá chomórtas Contae na Mí! Bhí bua iontach ag an dá fhoireann scoile, ceann Rang 5/6 agus Rang 3/4. Buiochas le Múinteoirí Pól & Emer a d’eagraigh na foirne.

Read More

Bhí Rang a 3 i mbun taighde agus i mbun ealaíne le déanaí. D’fhoghlaim siad neart faoin taiscéalaí Tom Crean agus chruthaigh siad na pictiúir seo.  

Read More

Comhghairdeas lenár bhfoirne Tráth na gCeist uilig a ghlac páirt i gCorn na Bóinne i Ráth Chairn aréir. Bhí bua iontach againn arís sa chomórtas a bhuamar sna blianta 2010,2011 agus 2018 cheana féin.Chomh maith le sin, tháinig ár bhfoirne sa dara áit,tríú áit agus ceathrú áit as na 26 foirne a ghlac páirt- éacht…

Read More

I mbliana ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do na daltaí pictiúr a dhéanamh, dán nó scéal a scríobh bunaithe ar Seanfhocal an Lae. Déanfar é seo go hiomlán sa bhaile, beidh cead ag daoine fásta cabhrú leis na páistí ach is obair na bpáistí atá ag teastáil uainn! Iairimid na saothair a bheith istigh…

Read More

Tá Seachtain na Gaeilge faoi lán seol anois agus tá go leor imeachtaí ar siúl an tseachtain seo. Mar go mba mhaith linn na paistí a spreagadh chun níos mó Gaeilge a labhairt, bheadh sé iontach dá labhródh tuismitheoirí cúpla focal agus iad sa chlós (agus sa bhaile!). Inniú bhí Ceist an Lae agus Tráth…

Read More