Shroicheamar Ollscoil Mhá Nuad go luath ar mhaidin. Chuamar ar shiúlóid timpeall an campas. Ní raibh a fhios againn cá raibh an foirgneamh! Bhí 24 ghrúpa eolaíochta san iomlán ann. Ba buaiteoirí na comórtaisí reigiúndacha a bhí i gceist. Bhí orainn an cur i láthair ar conas mar a oibríonn na painéil gréine a dhéanamh…

Read More

Bhí an craic sa halla le cúpla lá anuas, agus mess mór freisin! Bhain na páistí an-taitneamh as na laethanta eolaíochta. Bhí an-obair déanta ag na páistí, bail ó Dhia orthu!  Bhí an spraoi ag páistí Ranganna 3 go 6 sna Céardlainn LEGO inniu. Beidh siad ar siúl do na bunranganna an tseachtain seo chugainn.

Read More

Ghlac Rang 5 páirt i gcomórtas Intel Mini Scientist 2019. Bhí ar na páistí iad féin a eagrú i ngrúpaí agus ceist eolaíochta a fhiosrú. Ba dhúshlán é seo ach d’éirigh go han mhaith leo. Bhí béim leagtha ar scileanna eagrúcháin, scileanna fiosrúcháin, scileanna tástálacha agus scileanna measúnaithe. Rinneadar tionscnaimh ar phlainéidí, péisteanna, oigheann muiríneach,…

Read More

Bhí cuairt iontach ó Bernie Capraro ó Intel inniú ag labhairt le paistí Rang 5 faoi eolaíocht agus an comórtas eolaíochta atá á reáchtáil ag Intel. Bhain na paistí an taitneamh as an gcuairt, míle buíochas Bernie!

Read More

Bhain Rang 5 an taitneamh as an lá san RDS an tseachtain seo. Fuair siad ard mholadh dá dtionscnamh faoin nasc idir ceol agus do meon, comhghairdeas leo agus míle buíochas le Múinteoir aria agus Ann don obair go léir leo

Read More

Bhí an spraoi sa halla inniú, agus mess mór freisin! Bhain na páistí an-taitneamh as an lá eolaíochta agus na himeachtaí éagsúla go raibh ar siúl i rith na seachtaine. Bhí an-obair déanta ag na páistí, bailó Dhia orthu!  

Read More